Overzicht Trainingen | Workshops | Individuele begeleiding

E-learningpakket Liever assertiever

‘Liever assertiever’ Vind je het soms lastig om te zeggen wat je écht denkt of vindt? Bijvoorbeeld wanneer je leidinggevende je vraagt om over te werken terwijl je eigenlijk al plannen hebt? Ben je in deze situaties liever wat assertiever? Dan kan deze e-learning je daarbij helpen!   Programma In deze e-learning leer je hoe  > lees meer

Training Argumenteren en Debatteren

training argumenteren en debatteren Argumenteren tot je erbij neervalt. Socrates deed dat bijna letterlijk: tot aan de gifbeker toe. Zo ver hoeven de meesten van ons gelukkig niet te gaan. Goed kunnen argumenteren en debatteren komt echter voor iedereen wel eens van pas: in een gesprek met je baas, tijdens een vergadering of presentatie of  > lees meer

Training Assertiviteit

TRAINING ASSERTIVITEIT Merk je wel eens dat je graag je mening wilt geven, maar dat iets je daarvan weerhoudt? Vind je het lastig om voor je rechten op te komen of om je gevoelens, verlangens, verwachtingen en ideeën te uiten? In de training assertiviteit leer je open en duidelijk te communiceren en ervaar je het  > lees meer

Het Persoonlijk Leerpakket

Persoonlijk leerpakket   Flexibel en op maat Een persoonlijk leerpakket is een combinatie van e-learning en persoonlijke begeleiding.   Aanpak ½ uur intakegesprek en uitleg Werken aan e-learning 1 uur begeleiding Werken aan e-learning 1 uur begeleiding Werken aan e-learning ½ uur eindgesprek en persoonlijk actiepunt.   Inhoud Wij bieden zes persoonlijke leerpakketten aan: Train  > lees meer

E-learningpakket Gespreksvaardigheid en Interviewtechniek

  In deze e-learning Gespreksvaardigheid en Interviewtechniek ontwikkel je goede gespreksvaardigheden en leer je verschillende soorten gesprekken kennen en hoe deze in te zetten in de praktijk. Daarnaast leer je de techniek van het interviewen en daarmee om de gewenste feiten boven tafel te krijgen.   Het voordeel van e-learning leren en werken in eigen  > lees meer