Argumenteren en debatteren met STAP-budget

Beledigingen zijn de argumenten van hen die ongelijk hebben.

Doelgroep en doelstelling
De training is bestemd voor leden van ondernemingsraden, cliëntenraden, medezeggenschapsraden en andere inspraakorganen. De doelstelling is om hen te versterken in hun positie als vertegenwoordiger om standpunten te formuleren, deze standpunten naar voor te brengen en te verdedigen.
 

Intake
Voordat de training van start gaat ontvangt elke deelnemer een vragenformulier om iedereen zoveel mogelijk bij de training te betrekken en alvast enig voorbereiding te doen.
 

Trainingstraject en programma
We gaan uit van een programma van drie dagdelen, waarin veel geoefend wordt o.a. met een trainingsacteur. De deelnemers moeten dan ook rekening houden met enige voorbereidingstijd tussen de sessies door.
 
Programma

  • Sessie 1: Meningen en feiten, standpunten en argumenten. Individuele presentaties.
  • Sessie 2: Debat in tweetallen. LSD. Drie vaste discussiepunten.
  • Sessie 3: Plenair debat. Gelijk hebben, gelijk krijgen, gelijk geven.

 
De training wordt afgesloten met het vastleggen van persoonlijke afspraken.
Als samenvatting van de training ontvangt elke deelnemer een bladwijzer met de belangrijkste leerpunten uit de training.
 

Planning en locatie
Data en tijden in overleg.
Startdatum vanaf 2 juni, einddatum uiterlijk 15 december 2022.
De training vindt plaats op locatie.
 

Tarief
Schriftelijke intake € 50,-
3 trainingssessies € 950,-
STAP-subsidie van € 1000,- per persoon mogelijk.
Wij zijn vrijgesteld van btw.