In-company training Mediationvaardigheden voor de overheid

Kunt u nog één keer uw bezwaar uitleggen?

 

Wil je gesprekken met burgers over een bezwaar, zienswijze of klacht prettig en effectief laten verlopen? In de training leer je verschillende mediationvaardigheden in te zetten. Door te luisteren, te reflecteren en door te vragen stem je beter af met de burger. Je biedt service aan de burger door te kijken naar verschillende mogelijkheden en je oefent met een trainingsacteur in het voeren van lastige gesprekken.

 

Programma-onderdelen

  • communicatie
  • gesprekstechnieken
  • probleemgericht werken
  • voorbereiden gesprek
  • zoeken naar de oplossing
  • belangen
  • onderhandelen
  • omgaan met emoties