Overzicht Trainingen | Workshops | Individuele begeleiding

Training Argumenteren en debatteren met STAP-budget

Beledigingen zijn de argumenten van hen die ongelijk hebben. Doelgroep en doelstelling De training is bestemd voor leden van ondernemingsraden, cliëntenraden, medezeggenschapsraden en andere inspraakorganen. De doelstelling is om hen te versterken in hun positie als vertegenwoordiger en om standpunten te formuleren, deze standpunten naar voor te brengen en te verdedigen. Intake Voordat de training  > lees meer

Training Timemanagement online met STAP-budget

Tijd heb je niet, tijd moet je maken. Doelgroep en doelstelling De training is bestemd voor medewerkers en medewerksters met een technische achtergrond variërend van MBO tot TH. Uitgangspunt is een individueel traject online. Doelstelling is het evenwicht te vinden tussen de tijd die u ter beschikking staat en het dagelijkse werk dat u moet  > lees meer

Training Nederlands voor anderstaligen met STAP-budget

Doelgroep ‘Nederlands voor anderstaligen’ is bedoeld voor buitenlanders op MBO-niveau, ter verbetering van hun Nederlands, zowel wat betreft spreekvaardigheid als schrijfvaardigheid. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan gewenste omgangsvormen. Aanpak Voordat de training van start gaat vindt er een intakegesprek plaats met elke deelnemer afzonderlijk om het niveau vast te stellen en het land van  > lees meer

E-learningpakket Liever assertiever

‘Liever assertiever’ Vind je het soms lastig om te zeggen wat je écht denkt of vindt? Bijvoorbeeld wanneer je leidinggevende je vraagt om over te werken terwijl je eigenlijk al plannen hebt? Ben je in deze situaties liever wat assertiever? Dan kan deze e-learning je daarbij helpen!   Programma In deze e-learning leer je hoe  > lees meer

Training Argumenteren en Debatteren

training argumenteren en debatteren Argumenteren tot je erbij neervalt. Socrates deed dat bijna letterlijk: tot aan de gifbeker toe. Zo ver hoeven de meesten van ons gelukkig niet te gaan. Goed kunnen argumenteren en debatteren komt echter voor iedereen wel eens van pas: in een gesprek met je baas, tijdens een vergadering of presentatie of  > lees meer