Training Timemanagement online met STAP-budget

Tijd heb je niet, tijd moet je maken.

Doelgroep en doelstelling
De training is bestemd voor medewerkers en medewerksters met een technische achtergrond variërend van MBO tot TH. Uitgangspunt is een individueel traject online.
Doelstelling is het evenwicht te vinden tussen de tijd die u ter beschikking staat en het dagelijkse werk dat u moet doen.
Intake
Het traject start met een online of telefonisch intakegesprek van een half uur.
Het doel daarvan is om een beeld te krijgen van het werk dat u doet in de beschikbare tijd en de problemen die u daarbij ervaart.
Trainingstraject en programma
We gaan uit van een traject van vier sessies online. De gemiddelde duur van zo’n sessie is 1 uur, bij voorkeur in opeenvolgende weken.

Programma

    • Sessie 1: Inzicht in uw tijdsbesteding. Op zoek naar tijdvreters en onderbrekingen.
    • Sessie 2: Het evenwicht tussen urgent en belangrijk, ofwel uw planning.
    • Sessie 3: Wat is het meest tijdrovende woord? Hoe assertief bent u?
    • Sessie 4: Een nieuwe aanpak + afspraak voor de korte termijn.

Afsluiting en borging
Ter afsluiting van de training ontvangt u een bladwijzer met de belangrijkste aandachtspunten uit de training. Daarnaast spreken we met u een persoonlijk actiepunt af, waarvan u na 1 maand verslag doet aan de trainer voor een laatste advies.
Planning
Start vanaf 4 augustus met een intakegesprek van een ½ uur.
Einddatum uiterlijk 31 oktober.
Vervolgafspraken van 4 x 1 uur in opeenvolgende weken in onderling overleg.
Afronding met een nagesprek van een ½ uur.
Totale investering in tijd = 5 uur.
Tarief
Het tarief bedraagt €1000,- per persoon.
STAP-subsidie van € 1000,-.
Wij zijn vrijgesteld van btw.
Wil je meer informatie, dan kan je ons telefonisch bereiken
op 06-25094344 of mailen naar info@logikos.nl
Inschrijven